Een inleiding tot het Franse register

Een inleiding tot het Franse register

Register verwijst naar het formaliteitsniveau van een bepaald woord, uitdrukking, grammaticale structuur, gebaar of uitspraakmiddelen. In het Frans zijn er zes registers, hier opgesomd van meest naar minst formeel.

1. Literair / verfijnd - Littéraire / Soutenu

Literair Frans is een uiterst formele en elegante taal die bijna altijd wordt geschreven. Wanneer gesproken, is het meestal voor effect en klinkt het snobistisch of ouderwets. Poëtisch Frans is een subcategorie.

2. Formeel - Formel

Formeel Frans is beleefde taal, zowel geschreven als gesproken. Het wordt gebruikt wanneer de spreker het niet weet, respect wil tonen voor, of afstand / kou wil tonen naar een andere persoon.

3. Normaal - normaal

Het normale register is de grootste en meest voorkomende taalcategorie, wat u alledaagse taal zou kunnen noemen. Normaal Frans heeft geen specifiek onderscheid (noch formeel noch informeel) en is de taal die door en tussen zowat iedereen wordt gebruikt. Het bevat verschillende subcategorieën van gespecialiseerde en technische taal, zoals administratieve, gerechtelijke en wetenschappelijke jargons.

4. Informeel - familier

Informeel Frans drukt nabijheid uit en wordt meestal gebruikt tussen vrienden en familie. Baby praten en de meeste apocopen zijn informeel. Hoewel informeel Frans grammaticaal correct is, staat het aan de onderkant van wat het Frans noemt bon gebruik (Correct gebruik).

5. Bekend - Populaire

Vertrouwd Frans wordt gebruikt tussen vrienden en drukt nabijheid uit die aan respectloosheid grenst. Verlan en largonji zijn subcategorieën, hoewel hun individuele woorden kunnen variëren van een normaal register tot jargon.

6. Slang (vulgair) - Argot (Vulgaire)

Slang is vulgair, aanstootgevend en meestal beledigend, vaak gerelateerd aan seks, drugs of geweld. Het kan worden gebruikt tussen vrienden of vijanden. De bekende en vulgaire registers worden als niet-standaard Frans beschouwd.


Bekijk de video: Uitproberen van de registers door Simon