Hubris Crimes in Greek Tragedy and Law

Hubris Crimes in Greek Tragedy and Law

Hubris is buitensporige trots (of 'overdrijvende' trots) en wordt vaak 'de trots die vóór de val komt' genoemd. Het had ernstige gevolgen voor de Griekse tragedie en de wet.

De hoofdrolspeler Ajax in Sophocles ' Ajax tragedie vertoont overmoed door te denken dat hij de hulp van Zeus niet nodig heeft. Sophocles 'Oedipus vertoont overmoed wanneer hij weigert zijn lot te aanvaarden. In de Griekse tragedie leidt hubris tot conflict, zoniet straf of dood, hoewel toen Orestes, met hubris, de taak op zich nam om zijn vader te wreken - door zijn moeder te vermoorden, zond Athena hem vrij.

Aristoteles bespreekt hubris in Retoriek 1378b. Editor J. H. Freese merkt op over deze passage:

In Attisch recht was hubris (beledigende, vernederende behandeling) een ernstiger misdrijf dan aikia (lichamelijke mishandeling). Het was het onderwerp van een strafrechtelijke vervolging door de staat ( Graphe), aikia van een privéactie ( dijk) voor schade. De straf is in de rechtbank vastgesteld en kan zelfs de dood zijn. Het moest bewezen worden dat de verdachte de eerste slag sloeg.

Ook bekend als: Overmatige trots

Voorbeelden: aan het einde van de OdysseeOdysseus straft de vrijers voor hun overmoed in zijn afwezigheid.


Bekijk de video: What is HUBRIS? What does HUBRIS mean? HUBRIS meaning & explanation - How to pronounce HUBRIS?