Hoe "Est-ce Que" te gebruiken om vragen in het Frans te stellen

Hoe "Est-ce Que" te gebruiken om vragen in het Frans te stellen

Geschatte wachtrij(uitgesproken als "es keu") is een Franse uitdrukking die nuttig is om een ​​vraag te stellen. Letterlijk vertaald betekent deze zin "is het dat ...", hoewel het in een gesprek zelden zo wordt geïnterpreteerd. In plaats daarvan is het een gemak van alledaags Frans, een vragende zin die van een uitspraak gemakkelijk een vraag maakt. Het is een licht informele constructie; de meer formele of beleefde manier om vragen te stellen is met inversie, waarbij de normale voornaamwoord / zelfstandig naamwoord + werkwoordvolgorde wordt omgekeerd.

Maar in het dagelijks gesproken Frans, est-ce que komt veel vaker voor omdat het voor u omkeert: Geschatte wachtrij is de inversie van Ik ben in de rij. (Merk op dat een koppelteken vereist is tussen ce en Est wanneer ze worden omgekeerd est-ce.) De woordvolgorde van de oorspronkelijke zin blijft exact hetzelfde; u voegt gewoon de reeds omgekeerde zin toe est-ce que naar de voorkant van de zin. Deze eenvoudige structuur werkt het beste voor ja / nee-vragen. Bijvoorbeeld:

 •    Tu travailles. / Est-ce que tu travailles? >Jij werkt. / Werk jij?
 •    Paulette l'a trouvé. / Est-ce que Paulette l'a trouvé? >Paulette heeft het gevonden. / Heeft Paulette het gevonden?
 •    Vous n'avez pas faim. / Est-ce que vous n'avez pas faim? >Je hebt geen honger. / Heb je geen honger? OF Heb je geen honger?

Let daar op que moet samentrekken als het een woord volgt dat begint met een klinker:

 •    Elle est arrivée. / Est-ce qu'elle est arrivée? >Ze is aangekomen. / Is ze aangekomen?
 •    Il y a des problemèmes. / Est-ce qu'il y a des problemèmes? >Er zijn problemen. / Zijn er problemen?
 •    Anny vient avec nous. / Est-ce qu'Anny vient avec nous? >Anny gaat met ons mee. > Komt Anny met ons mee?

Om vragen te stellen die om informatie vragen zoals "wie," "wat," "waar," "wanneer," "waarom" en "hoe", plaats een vragend voornaamwoord, bijwoord of bijvoeglijk naamwoord est-ce que. Bijvoorbeeld:

 • Qui est-ce que vous avez vu? >Wie heb je gezien?
 • Quand est-ce que tu vas partir? >Wanneer ga je vertrekken?
 • Quel livre est-ce qu'il veut? >Welk boek wil hij?

Onthoudt dat est-ce que is de inversie van Ik ben in de rijwat letterlijk betekent: "Dat is het." Daarom is een koppelteken vereist tussen Est en ce: c'est = ce + Est die worden omgekeerd naar est-ce.

Afhankelijk van hun plaats in de zin, de variatiesqu'est-ce qui en qui est-ce qui zijn ook nuttig, maar om ze te begrijpen is een verdere bespreking van vragende voornaamwoorden nodig. Voor nu is hier een samenvatting.

SAMENVATTING VAN FRANSE INTERROGATIEVE PRONOUNS

Onderwerp van vraagObject van vraagNa voorzetsel
Mensenqui
qui est-ce qui
qui
qui est-ce que
qui
Dingenqu'est-ce quique
Qu'est-ce que
quoi

Aanvullende bronnen

 • Vragen stellen in het Frans
 • Franse ondervragingen
 • Uitdrukkingen met être
 • Meest voorkomende Franse zinnen