Italiaanse dubbele nadelen: hoe ze te vervoegen en te gebruiken

Italiaanse dubbele nadelen: hoe ze te vervoegen en te gebruiken

Je leraar Engels op de lagere school heeft je waarschijnlijk herhaaldelijk verteld dat je niet meer dan één negatief woord in dezelfde zin kon gebruiken. In het Italiaans is het dubbele negatief echter het acceptabele formaat en kunnen zelfs drie negatieve woorden samen in een zin worden gebruikt:

Non viene nessuno. (Er komt niemand.)
Non vogliamo niente / nulla. (We willen niets.)
Non ho mai visto nessuno in quella stanza. (Ik heb niemand in die kamer gezien.)

In feite is er een hele reeks frasen die uit dubbele (en driedubbele) negatieven bestaan. De volgende tabel bevat de meeste daarvan.

Dubbele en drievoudige negatieve zinnen
niet ... nessunoniemand, niemand
niet ... nienteniets
niet ... nullaniets
non ... né ... nénoch noch
niet ... mainooit
niet ... ancoranog niet
niet ... piùniet langer
niet ... affattohelemaal niet
niet ... micahelemaal niet (in het minst)
niet ... puntohelemaal niet
niet ... neanchezelfs niet
niet ... nemmenozelfs niet
niet ... neppurezelfs niet
niet ... cheenkel en alleen

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe deze zinnen in het Italiaans kunnen worden gebruikt:

Non ha mai letto niente. (Ze las niets.)
Non ho visto nessuna carta stradale. (Ik zag geen straatnaamborden.)
Niet abbiamo trovato né le chiavi né il portafoglio. (We hebben noch de sleutels, noch de portemonnee gevonden.)

Merk op dat in het geval van de negatieve uitdrukkingen niet ... nessuno, niet ... niente, non ... né ... néen niet ... che, volgen ze altijd het voltooid deelwoord. Bekijk de volgende voorbeelden:

Non ho trovato nessuno. (Ik heb niemand gevonden.)
Niet abbiamo detto niente. (We hebben niets gezegd.)
Niet ha let to che libri. (Ze heeft slechts twee boeken gelezen.)
Non ho visto niente di interessante al cinema. (Ik heb niets interessants gezien in de bioscoop.)

Bij gebruik van de combinaties niet ... mica en niet ... punto, mica- en punto kom altijd tussen het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord:

Non avete mica parlato. (Ze hebben helemaal niet gesproken.)
Niet è punto arrivata. (Ze is helemaal niet aangekomen.)

Bij gebruik van de uitdrukkingen non ... affatto (helemaal niet), non ... ancora (nog niet)en non ... più (niet meer, niet langer), de woorden affatto, ancoraof più kan tussen het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord worden geplaatst of na het voltooid deelwoord:

Non era affatto vero. Niet tijdperk vero affatto. (Het was helemaal niet waar.)
Non mi sono svegliato ancora. Non mi sono ancora svegliato. (Ik was nog niet wakker.)
Non ho letto più. Non ho più letto. (Ik lees niet meer.)