Van der Waals Radius Definitie

Van der Waals Radius Definitie

De Van der Waals-straal is gelijk aan de helft van de afstand tussen twee niet-gebonden atomen wanneer de elektrostatische krachten daartussen in evenwicht zijn. Met andere woorden, het is de helft van de kortste afstand tussen twee atomen die niet gebonden zijn of zich binnen hetzelfde molecuul bevinden. Picometers (pm) zijn meestal de eenheid die wordt gebruikt om de waarde te rapporteren.

De afstand weerspiegelt de werking van intermoleculaire krachten (bijv. Dipool-dipool- en dispersiekrachten) en is gerelateerd aan van der Waals-interacties. Het kennen van de straal van van der Waals is nuttig bij het voorspellen hoe nauw atomen zullen samenpakken om een ​​vaste stof te vormen.

Voorbeeld van Van Waals Radius Values

Elementradius (pm)
H120
B208
C185
N154
O140
F135
cl180
Br195
ik215
Hij99

Referentie

Housecroft. Anorganische scheikunde. 2008.