Biografie van Alice Dunbar-Nelson

Biografie van Alice Dunbar-Nelson

Alice Dunbar-Nelson, geboren in New Orleans, gaf haar toegang tot associaties over rassen en etnische lijnen.

Carrière

Alice Dunbar-Nelson studeerde in 1892 af aan de universiteit en gaf gedurende zes jaar les en bewerkte in haar vrije tijd de vrouwenpagina van een krant in New Orleans. Ze begon haar poëzie en korte verhalen te publiceren op 20-jarige leeftijd.

In 1895 begon ze een correspondentie met Paul Laurence Dunbar, en ze ontmoetten elkaar voor het eerst in 1897, toen Alice verhuisde om les te geven in Brooklyn. Dunbar-Nelson hielp bij het vinden van de White Rose Mission, een tehuis voor meisjes en toen Paul Dunbar terugkeerde van een reis naar Engeland, waren ze getrouwd. Ze verliet haar schoolpositie zodat ze naar Washington, DC konden verhuizen.

Ze kwamen uit heel verschillende rassenervaringen. Haar lichte huid liet haar vaak "passeren", terwijl zijn meer "Afrikaanse" uiterlijk hem buiten hield waar ze naar binnen kon. Hij dronk zwaarder dan ze kon verdragen en hij had ook affaires. Ze waren het ook niet eens over schrijven: ze hekelde zijn gebruik van het zwarte dialect. Ze vochten, soms gewelddadig.

Alice Dunbar-Nelson verliet Paul Dunbar in 1902 en verhuisde naar Wilmington, Delaware. Hij stierf vier jaar later.

Alice Dunbar-Nelson werkte 18 jaar in Wilmington op Howard High School, als docent en beheerder. Ze werkte ook aan het State College for Coloured Students en het Hampton Institute, waar ze zomercursussen leidde.

In 1910 trouwde Alice Dunbar-Nelson met Henry Arthur Callis, maar ze scheidden het jaar daarop. Ze huwde Robert J. Nelson, een journalist, in 1916.

In 1915 werkte Alice Dunbar-Nelson als veldorganisator in haar regio voor vrouwenkiesrecht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Alice Dunbar-Nelson bij de Women's Commission in de Council of National Defense and the Circle of Negro War Relief. Ze werkte in 1920 met de Republikeinse staatscommissie van Delaware en hielp de industriële school voor gekleurde meisjes in Delaware op te richten. Ze organiseerde zich voor anti-lynch hervormingen en diende 1928-1931 als uitvoerend secretaris van het American Friends Inter-Racial Peace Committee.

Tijdens de Harlem Renaissance publiceerde Alice Dunbar-Nelson talloze verhalen en essays in Crisis, Kans, Journal of Negro Historyen Boodschapper.