Wat is een goede SSAT- of ISEE-score?

Wat is een goede SSAT- of ISEE-score?

De SSAT en ISEE zijn de meest gebruikte toelatingstests die particuliere scholen gebruiken om de bereidheid van een kandidaat te beoordelen om het werk op hun scholen af ​​te handelen. De scores helpen scholen om kandidaten uit verschillende scholen te evalueren om te begrijpen hoe ze zich tot elkaar verhouden. Testorganisaties splitsen de beoordelingen van studenten op in staninescores, die een scoresysteem van negen groepen gebruiken dat kleine verschillen in scores helpt elimineren en de resultaten beter vergelijkt.

Testen van scores voor veel studenten die worden toegelaten tot het gemiddelde van de particuliere school in het 60e percentiel, terwijl meer concurrerende scholen de voorkeur geven aan scores in het 80ste percentiel of hoger. Houd er rekening mee dat de SSAT- en ISEE-scores die nodig zijn voor toelating op verschillende scholen variëren. Sommige scholen vereisen hogere scores dan andere, en het is moeilijk om precies te weten waar de "cut-off" score ligt (of zelfs als een school een specifieke cut-off score heeft).

Wat als mijn kind geen topscore krijgt?

Studenten die ISEE of SSAT volgen, zijn meestal hoogpresterende studenten en worden vergeleken met andere hoogpresterende studenten. Dit kan het moeilijk maken om altijd te scoren in de toppercentielen of stanines op deze tests. Met andere woorden, een student die scoort op het 50e percentiel op de ISEE of SSAT bevindt zich ongeveer in het midden van studenten die een aanvraag indienen bij de particuliere school, een groep van over het algemeen hoog presterende kinderen. Een dergelijke score betekent niet dat de student op nationaal niveau gemiddeld is. Door deze feiten in gedachten te houden, kan de stress van sommige studenten en ouders tijdens het testen worden verminderd.

Stanine-scores onder de 5 zijn onder het gemiddelde en die boven de 5 zijn boven het gemiddelde. Studenten ontvangen een staninescore in elk van de vier secties: verbaal redeneren, begrijpend lezen, kwantitatief redeneren en wiskunde. Hogere staninescores op sommige gebieden kunnen lagere scores op andere gebieden compenseren, vooral als het academische transcript van de student een goede beheersing van het materiaal vertoont. Veel scholen erkennen dat sommige studenten gewoon niet goed testen, en ze houden meer rekening met alleen de ISEE-score voor toelating, dus wees niet bang als de scores niet perfect zijn.

Hoe belangrijk is een gestandaardiseerde testscore?

Scholen houden rekening met een groot aantal factoren bij toelating en het belang van gestandaardiseerde testscores kan variëren. Sommige scholen hanteren strikte cut-off scores, terwijl andere scores gebruiken als secundaire evaluatie. Het belang van een toetsscore kan toenemen wanneer twee studenten vergelijkbare profielen hebben; als de testscores drastisch verschillen, kan dit een school helpen een toelating te nemen. Scholen kunnen ook bezorgdheid tonen als de scores erg laag zijn, vooral als scholen andere bedenkingen of overwegingen over de student hebben. Soms wordt een student met lage testscores maar met goede cijfers, sterke lerarenaanbevelingen en een volwassen persoonlijkheid toch toegelaten tot een competitieve school, omdat sommige scholen erkennen dat slimme kinderen niet altijd goed testen.

Hoe wordt de SSAT gescoord?

De SSAT's worden op verschillende niveaus gescoord. De SSAT's op het lagere niveau worden gescoord van 1320 tot 2130 en de verbale, kwantitatieve en leesscores zijn van 440 tot 710. De SSAT's op het hogere niveau worden gescoord van 1500 tot 2400 voor de totale score en van 500 tot 800 voor het verbale , kwantitatieve en leesscores. De test biedt ook percentielen die laten zien hoe de score van een testpersoon zich verhoudt tot andere studenten van hetzelfde geslacht en dezelfde graad die de SSAT in de afgelopen drie jaar hebben gevolgd.

Een kwantitatief percentiel van 50 procent betekent bijvoorbeeld dat u hetzelfde of beter scoort dan 50 procent van de studenten in uw klas en van uw geslacht die de test in de afgelopen drie jaar hebben afgelegd. De SSAT biedt ook een geschatte nationale percentielrang voor de klassen 5 tot en met 9 die laten zien waar de scores van de student staan ​​ten opzichte van de nationale populatie, en studenten in de klassen 7 tot en met 10 krijgen een voorspelde 12e klas SAT score.

Wat meet de ISEE en hoe wordt deze gescoord?

De ISEE heeft een test op lager niveau voor studenten die momenteel in klas 4 en 5 zijn, een test op middelbaar niveau voor studenten die momenteel in klas 6 en 7 zijn en een test op het hoogste niveau voor studenten die momenteel in klas 8 tot en met 11 zitten. De test bestaat uit een sectie voor verbaal redeneren met synoniemen en paragrafen voor het voltooien van zinnen, twee wiskundige secties (kwantitatief redeneren en wiskundige prestaties) en een sectie begrijpend lezen. Net als de SSAT heeft de test een essay dat studenten vraagt ​​om op een georganiseerde manier te reageren op een prompt, en hoewel het essay niet wordt gescoord, wordt het verzonden naar scholen waarop de student solliciteert.

Het scorerapport voor de ISEE bevat een geschaalde score van 760 tot 940 voor elk niveau van de test. Het scorerapport bevat een percentielrang die de student vergelijkt met de normgroep van alle studenten die de test de afgelopen drie jaar hebben afgelegd. Een percentielrang van 45 procent zou bijvoorbeeld betekenen dat de student hetzelfde of beter scoort dan 45 procent van de studenten in zijn of haar normgroep die de test in de afgelopen drie jaar heeft afgelegd. Het is anders dan scoren 45 op een test, in die zin dat een percentiel rang studenten vergelijkt met andere vergelijkbare studenten. Bovendien biedt de test een stanine, of standaard negen score, die alle scores in negen groepen verdeelt.


Bekijk de video: Students Improving their SSAT and ISEE scores