T4A (OAS) Belastingaangiften voor Canadese inkomstenbelastingen

T4A (OAS) Belastingaangiften voor Canadese inkomstenbelastingen

Service Canada geeft een Canadese belastingbrief T4A (OAS) of Verklaring van ouderdomsbeveiliging af om u en de Canada Revenue Agency (CRA) te vertellen hoeveel ouderdomsinkomen u tijdens een belastingjaar hebt ontvangen en het bedrag aan inkomstenbelasting dat werd afgetrokken.

Deadline voor belastingfiches T4A (OAS)

T4A (OAS) -belastingstroken moeten worden uitgegeven uiterlijk op de laatste dag van februari van het jaar na het kalenderjaar waarop de T4A (OAS) -belastingstroken van toepassing zijn.

Voorbeeld T4A (OAS) BTW-slip

Dit voorbeeld T4A (OAS) -belastingbewijs van de CRA-site laat zien hoe een T4A (OAS) -belastingbewijs eruit ziet. Voor meer informatie over wat is opgenomen in elk vak op de T4A (OAS) -belastingstrook en hoe hiermee om te gaan bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, klikt u op het vaknummer in het vervolgkeuzemenu boven de voorbeeldbelasting T4A (OAS) slip.

Filing T4A (OAS) belastingfiches met uw aangifte inkomstenbelasting

Wanneer u een papieren aangifte inkomstenbelasting indient, neemt u kopieën op van elk van de T4A (OAS) -ontvangstbewijzen die u ontvangt. Als u uw aangifte inkomstenbelasting indient met behulp van NETFILE of EFILE, bewaar dan kopieën van uw belastingaangifte T4A (OAS) gedurende zes jaar bij uw administratie voor het geval het CRA vraagt ​​om ze te zien.

Ontbrekende belastingfiches T4A (OAS)

Als u uw T4A (OAS) -belastingstrook niet ontvangt, neem dan tijdens reguliere kantooruren contact op met Service Canada op 1-800-277-9914. U wordt gevraagd om uw sofinummer.

Zelfs als u uw T4A (OAS) -belastingstrook niet heeft ontvangen, dient u uw aangifte inkomstenbelasting toch binnen de deadline in om boetes te voorkomen voor het te laat indienen van uw inkomstenbelasting. Bereken uw OAS-inkomsten en alle bijbehorende inhoudingen en kredieten die u kunt claimen zo nauwkeurig als u kunt met behulp van alle informatie waarover u beschikt. Voeg een notitie bij met wat u hebt gedaan om een ​​kopie te krijgen van de ontbrekende belastingbrief T4A (OAS). Neem kopieën op van alle verklaringen en informatie die u hebt gebruikt bij het berekenen van de inkomsten en aftrekposten voor de ontbrekende belastingbrief T4A (OAS).

T4 (OAS) -belastingbonnen online bekijken en afdrukken

Als u uw belastingfiches T4 (OAS) online wilt bekijken en afdrukken, kunt u dit regelen via het account My Service Canada.

Zie de volgende Service Canada-pagina's voor gedetailleerde informatie:

  • Ontvang uw belastinginformatiebonnen online, en
  • Belastinginformatie glijdt over in mijn Service Canada-account.

Andere belastingfiches T4

Andere T4-belastingfiches zijn:

  • T4-staat van bezoldiging betaald
  • T4A-overzicht van pensioen, pensioen, lijfrente en andere inkomsten
  • T4A (P) Voordelen van het pensioenplan van Canada
  • T4E-overzicht van arbeidsverzekeringen en andere voordelen
  • T4RIF-staat van baten van een geregistreerd pensioeninkomenfonds
  • T4RSP-overzicht van RRSP-inkomsten