T4A (P) Belastingstrook voor Canadese inkomstenbelasting verklaard

T4A (P) Belastingstrook voor Canadese inkomstenbelasting verklaard

Service Canada geeft een Canadese belastingbrief T4A (P) of Verklaring van de voordelen van Canada Pension Plan uit om u en de Canada Revenue Agency te vertellen hoeveel u tijdens een belastingjaar in Canada Pension Plan heeft ontvangen en het bedrag aan inkomstenbelasting dat werd afgetrokken. De voordelen van het Canada Pension Plan zijn pensioen, uitkeringen voor overlevenden, kinderen en overlijden. Lees verder voor belangrijke informatie over belastingfiches over T4A (P), inclusief de deadline voor het indienen ervan, hoe u deze formulieren moet indienen en wat u moet doen als uw T4A (P) ontbreekt.

Deadline en indiening van de T4A (P)

T4A (P) -belastingbonnen moeten worden uitgegeven op de laatste dag van februari van het jaar na het kalenderjaar waarop de T4A (P) -belastingbonnen van toepassing zijn. Wanneer u een papieren aangifte inkomstenbelasting indient, neemt u kopieën op van de ontvangen belastingnota T4A (P). U kunt uw aangifte inkomstenbelasting ook indienen met:

  • NETFILE, een elektronische belastingaangifteservice waarmee u uw individuele inkomstenbelasting en uitkering rechtstreeks naar de CRA kunt sturen
  • EFILE, waar u uw eigen aangifte inkomstenbelasting opstelt en deze vervolgens voor een vergoeding elektronisch naar een dienstverlener brengt

Bewaar in beide gevallen kopieën van uw T4A (P) -belastingstroken met uw administratie gedurende zes jaar voor het geval het CRA vraagt ​​om ze te zien.

Ontbrekende belastingstroken

Als u uw T4A (P) -belastingstrook niet ontvangt, neem dan tijdens reguliere kantooruren contact op met Service Canada op 1-800-277-9914. U wordt gevraagd om uw sofinummer.

Zelfs als u uw T4A (P) -belastingstrook niet heeft ontvangen, dient u uw aangifte inkomstenbelasting toch binnen de deadline in om boetes te voorkomen voor het te laat indienen van uw inkomstenbelasting. Bereken uw Canada Pension Plan voordelen evenals aftrekposten en credits die u kunt claimen met behulp van alle informatie waarover u beschikt. Voeg een notitie bij met wat u hebt gedaan om een ​​kopie van de ontbrekende belastingbrief te krijgen. Neem kopieën op van alle verklaringen en informatie die u hebt gebruikt bij de berekening van de baten en aftrekposten voor de ontbrekende belastingstrook.

Informatie belastingstrook

U kunt zien hoe een T4A (P) -belastingstrook eruit ziet via de CRA-website. U vindt ook meer informatie over wat er in elk vak op de T4A (P) staat en hoe u hiermee kunt omgaan bij het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting via de site. Toegang tot meer informatie over wat er op specifieke vakken van de T4A (P) staat, waaronder:

  • Belastbare CPP-voordelen
  • Inkomstenbelasting afgetrokken
  • Uw pensioenuitkering
  • Overlevende uitkering

De webpagina biedt ook informatie over het kind, overlijden, uitkeringen na pensionering en meer.

Andere T4-belastingbonnen

Andere T4-belastingfiches zijn:

  • T4: Betaalde staat van bezoldiging
  • T4A: Staat van pensioen, pensioen, lijfrente en andere inkomsten
  • T4A (OAS): Verklaring van ouderdomsbeveiliging
  • T4E: verklaring van arbeidsverzekering en andere voordelen

Maak uzelf vertrouwd met deze belastingfiches om ervoor te zorgen dat u uw belastingen correct indient, maar ook alle voordelen ontvangt die u verschuldigd bent.