Wat is een covalente verbinding?

Wat is een covalente verbinding?

Een covalente verbinding is een molecuul gevormd door covalente bindingen, waarin de atomen een of meer paren valentie-elektronen delen.

De verschillende soorten verbindingen

Chemische verbindingen zijn over het algemeen gegroepeerd in een van twee categorieën: covalente verbindingen en ionische verbindingen. Ionische verbindingen bestaan ​​uit elektrisch geladen atomen of moleculen als gevolg van het verkrijgen of verliezen van elektronen. Ionen met tegengestelde ladingen vormen ionische verbindingen, meestal als gevolg van een metaalreactie met een niet-metaal.

Covalente of moleculaire verbindingen ontstaan ​​in het algemeen doordat twee niet-metalen met elkaar reageren. De elementen vormen een verbinding door elektronen te delen, wat resulteert in een elektrisch neutraal molecuul.

De geschiedenis van covalente verbindingen

De Amerikaanse fysisch chemicus Gilbert N. Lewis beschreef voor het eerst covalente binding in een artikel uit 1916, hoewel hij die term niet gebruikte. De Amerikaanse chemicus Irving Langmuir gebruikte de term covalentie voor het eerst in verband met binding in een artikel uit 1919 in deJournal of the American Chemical Society.

Voorbeelden

Water, sucrose en DNA zijn voorbeelden van covalente verbindingen.


Bekijk de video: De atoombinding covalentie, tekenen van de eerste structuurformules