Zijn sigarettenpeuken biologisch afbreekbaar?

Zijn sigarettenpeuken biologisch afbreekbaar?

Het aantal sigaretten is in de Verenigde Staten sterk gedaald. In 1965 rookte maar liefst 42% van de volwassen Amerikanen. In 2007 daalde dat aandeel onder de 20 procent, en de laatste beschikbare gegevens (2013) schat het percentage volwassenen dat rookt op 17,8 procent. Dat is goed nieuws voor de gezondheid van mensen, maar ook voor het milieu. Toch blijven we bijna allemaal getuige zijn van rokers die achteloos sigarettenpeuken op de grond gooien. Laten we de milieueffecten van dat zwerfvuilgedrag eens nader bekijken.

Een kolossaal afvalprobleem

Volgens een schatting uit 2002 is het aantal verkochte gefilterde sigaretten in een jaar wereldwijd op 5,6 biljoen. Van daaruit wordt ongeveer 845.000 ton gebruikte filters uiteindelijk als afval weggegooid en baant zich een weg door het landschap dat door de wind wordt geduwd en wordt gedragen door water. In de Verenigde Staten zijn sigarettenpeuken het meest voorkomende item dat wordt opgehaald tijdens het opruimen van het strand. Tijdens het Amerikaanse gedeelte van het International Coastal Cleanup-programma worden elk jaar meer dan 1 miljoen sigarettenpeuken van het strand verwijderd. Straat en weg opruimen melden dat peuken 25 tot 50 procent van de vervoerde items uitmaken.

Nee, sigarettenpeuken zijn niet biologisch afbreekbaar

De kolf van een sigaret is voornamelijk het filter, gemaakt van een soort geplastificeerd celluloseacetaat. Het wordt niet gemakkelijk biologisch afgebroken. Dat betekent echter niet dat het voor altijd in de omgeving zal blijven bestaan, omdat zonlicht het zal afbreken en in zeer kleine deeltjes zal breken. Deze kleine stukjes verdwijnen niet, maar komen terecht in de grond of geveegd in water, wat bijdraagt ​​aan watervervuiling.

Sigarettenpeuken zijn gevaarlijk afval

Veel giftige verbindingen zijn gevonden in meetbare concentraties in sigarettenpeuken, waaronder nicotine, arseen, lood, koper, chroom, cadmium en een verscheidenheid aan polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's). Verschillende van deze toxines zullen in water uitspoelen en aquatische ecosystemen beïnvloeden, waar experimenten hebben aangetoond dat ze een verscheidenheid aan ongewervelde zoetwaterdieren doden. Meer recent, bij het testen van de effecten van doorweekte gebruikte sigarettenpeuken op twee vissoorten (zoutwater topsmelt en zoetwater fathead minnow), ontdekten onderzoekers dat één sigarettenpeuk per liter water voldoende was om de helft van de blootgestelde vis te doden. Het is niet duidelijk welk toxine verantwoordelijk was voor de dood van de vis; de auteurs van de studie vermoeden ofwel de nicotine, PAK's, residuen van bestrijdingsmiddelen uit de tabak, additieven voor sigaretten of de celluloseacetaatfilters.

Oplossingen

Een creatieve oplossing kan zijn om rokers te informeren via berichten op het pakje sigaretten, maar deze waarschuwingen zouden concurreren voor onroerend goed op de verpakking (en voor de aandacht van rokers) met de bestaande gezondheidswaarschuwingen. De handhaving van de wetgeving inzake zwerfafval zou ook zeker helpen, omdat om de een of andere reden strooisel met peuken als acceptabeler wordt ervaren dan bijvoorbeeld het gooien van fastfoodverpakkingen uit een autoraam. Het meest intrigerende is misschien wel een suggestie om sigarettenfabrikanten te verplichten bestaande filters te vervangen door biologisch afbreekbare en niet-giftige filters. Sommige op zetmeel gebaseerde filters zijn ontwikkeld, maar ze blijven toxines verzamelen en blijven dus een gevaarlijk afval.

Ondanks enkele regionale successen bij het terugdringen van de rookpercentages, is het van cruciaal belang om een ​​oplossing te vinden voor het probleem met de sigarettenpeuken. In ontwikkelingslanden rookt ongeveer 40 procent van de volwassen mannen, voor een totaal van 900 miljoen rokers - en dat aantal neemt nog steeds elk jaar toe.

Bronnen

Novotny et al. 2009. Sigarettenpeuken en het pleidooi voor een milieubeleid inzake gevaarlijk sigarettenafval. International Journal of Environmental Research and Public Health 6: 1691-1705.

Slaughter et al. 2006. Toxiciteit van sigarettenpeuken en hun chemische componenten voor zee- en zoetwatervissen. Tabakscontrole 20: 25-29.

Wereldgezondheidsorganisatie. Tabak.


Bekijk de video: AFLEVERING 3: Zero Waste met Huisdieren