Idiolect (taal)

Idiolect (taal)

Een idiolect is de onderscheidende spraak van een individu, een taalkundig patroon dat als uniek wordt beschouwd onder sprekers van de taal of het dialect van een persoon. Maar het is nog korreliger, smaller dan alleen alle luidsprekers van een bepaald dialect.

Opmerkingen over "Engelse grammatica analyseren":

Omdat we allemaal tot verschillende sociale groepen behoren, spreken we elk een taalverscheidenheid die bestaat uit een combinatie van functies die enigszins verschillen van die kenmerken van andere sprekers van de taal. De taalvariëteit die uniek is voor een enkele spreker van een taal wordt een idiolect genoemd. Uw idiolect omvat het vocabulaire dat past bij uw verschillende interesses en activiteiten, uitspraken die een afspiegeling zijn van de regio waarin u woont of heeft gewoond, en variabele spreekstijlen die subtiel verschuiven, afhankelijk van wie u aanspreekt.
(Thomas P. Klammer, Muriel R. Schulz en Angela Della Volpe. Longman, 2007)

De voorwaarde idiolect- samengesteld uit het Grieks Idio (persoonlijk, privé) + (Dia) lect- bedacht door taalkundige Bernard Bloch. In de taalkunde vallen idiolecten onder de studie van taalvariatie, zoals dialecten en accenten.

Vormgeven van idiolecten

In een artikel voor Leisteen, auteur Gretchen McCulloch legde verder uit hoe diep iemands idiolect gaat en hoe mensen hun eigen kijk op hun taal verzinnen.

Iemands idiolect is niet alleen een vocabulaire; het is alles van hoe we bepaalde woorden uitspreken tot hoe we ze samenstellen tot wat we ons voorstellen dat ze betekenen. Ooit een meningsverschil gehad met iemand over de vraag of een dubbelzinnig gearceerd object eigenlijk blauw of groen was? Gefeliciteerd, je bent getuige geweest van verschillen in idiolect ...
Je gevoel voor Engels als geheel is echt een abstracte combinatie van alle idiolecten die je in de loop van je leven hebt ervaren, vooral op jonge en vormende leeftijd. De gesprekken die je hebt gehad, de boeken die je hebt gelezen, de televisie die je hebt bekeken: al deze geven je een idee van wat er bestaat als mogelijke varianten op de Engelse taal. De elementen die u vaker hoort, of de functies waaraan u om welke reden dan ook de voorkeur geeft, zijn de prototypische elementen waar u op let.
("Waarom denk je dat je gelijk hebt over taal? Dat klopt niet." 30 mei 2014)

Om te illustreren hoe individueel een idiolect kan zijn, neemt u deze dialoog van Tom, gespeeld door Aziz Ansari, in "Parken en recreatie", waar hij zijn eigen persoonlijke "slangtaal" verklaart:

Zerts zijn wat ik desserts noem. Bakvormige trays zijn voorgerechten. Ik bel broodjes sammies, sandoozlesof Adam Sandlers. Airconditioners zijn coole blasterz, met een z. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ik noem taarten grote oude koekjes. Ik noem noedels long-a ** rijst. Gebakken Kip Is vr-vr chicky-chick. Kip Parmezaanse kaas is chicky chicky parm parm. Kipcacciatore? Chicky vangst. Ik noem eieren pre-birds of toekomstige vogels. Root bier is super water. Tortilla's zijn bonen dekens. En ik roep vorken ... voedsel harken. (2011)

Verschil tussen idiolect en dialect

Het idiolect van een persoon omvat ook de niveaus van dictie of taal die hij of zij in verschillende sociale situaties gebruikt.

Zdeněk Salzmann heeft opgemerkt in "Taal, cultuur en maatschappij":

Bijna alle sprekers maken gebruik van verschillende idiolecten, afhankelijk van de omstandigheden van communicatie. Wanneer familieleden bijvoorbeeld met elkaar praten, verschillen hun spraakgewoonten doorgaans van die welke een van hen zou gebruiken in bijvoorbeeld een interview met een potentiële werkgever. Het concept idiolect verwijst naar een zeer specifiek fenomeen - de spraakvariëteit, of taalsysteem, dat door een bepaald individu wordt gebruikt. Al die idiolecten die genoeg gemeen hebben om op zijn minst oppervlakkig op elkaar te lijken, behoren tot een dialect. De voorwaarde tongvaldan is een abstractie.
(Westview, 2003)

Omdat het een abstractie is, is het moeilijk om duidelijk te kwantificeren en te definiëren, zoals Patrick R. Bennett opmerkte in "Vergelijkende Semitische taalkunde." Op verschillende tijdstippen:

... taalkundigen hebben geprobeerd criteria vast te stellen, om te zeggen dat twee idiolecten lid zijn van hetzelfde tongval als ze zoveel gemeen hebben of in deze mate wederzijds verstaanbaar zijn, maar ze hebben betrekking op hetzelfde taal als er grotere verschillen zijn. Maar alle scheidingspunten zijn willekeurig. (1998). 

En William Labov klaagt, in "Sociolinguistic Patterns":

Opgemerkt moet worden dat het bestaan ​​van de term 'idiolect' als een correct object van taalkundige beschrijving een nederlaag betekent van het Saussuriaanse begrip van langue als een object van uniform sociaal begrip.
(University of Pennsylvania Press, 1972)

Bekijk de video: Language Expert: Donald Trump's Way Of Speaking Is 'Oddly Adolescent'. The 11th Hour. MSNBC