Luke's kerstverhaal in het Spaans

Luke's kerstverhaal in het Spaans

Het klassieke verhaal van de eerste kerst uit het Evangelie van Luke betovert lezers al eeuwen. Hier is dat verhaal uit het traditioneleReina-Valera Spaanse vertaling van de Bijbel, een vertaling waarvan het culturele belang vergelijkbaar is met die van de King James-versie van de Bijbel in het Engels en afkomstig is uit hetzelfde tijdperk. Het kerstverslag van Luke is er een die veel Engelse lezers zullen herkennen als beginnend met "En het gebeurde in die dagen, dat er een decreet van Caesar Augustus uitging dat de hele wereld belast moest worden."

Vetgedrukte woorden worden uitgelegd in de woordenlijst hieronder.

San Lucas 2: 1-20

Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio tijdperk gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él tijdperk de la casa y de la familia de David, par inscribirse con María, su esposa, quien Estaba encinta.

Aconteció que, mientras ellos Estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, j dio a luz een su hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le acostó en un Pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.

había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó resplandor; y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: "No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. "

De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad!"

Aconteció que, cuando los ángeles se Fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: "Pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha dado a conocer."

Fueron de prisa y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verle, dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron; pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había ido dicho.

Woordenschat en grammatica

Acontecer betekent meestal "gebeuren". Het wordt meestal gevonden in oudere literatuur; moderne sprekers zouden het waarschijnlijker gebruiken pasar, sucedirof ocurrir.

Aquellos is een demonstratief bijvoeglijk naamwoord dat 'die' betekent. Aquellos suggereert een verder afgelegen tijdstip dan een ander demonstratief, esos, die ook wordt gebruikt voor 'die'.

Op zichzelf parte is vaak het equivalent van "deel" in de zin van "portie". Echter, de zin de parte de wordt gebruikt om aan te geven van wie iets afkomstig is, ongeveer zoals "van de kant van".

Todo el mundo, letterlijk 'de hele wereld', is een gemeenschappelijk idioom dat meestal wordt vertaald als 'iedereen'.

realizar wordt meestal beter gezien als 'echt maken' in plaats van 'realiseren'. Het is een gebruikelijke manier om te zeggen dat er iets is ontstaan.

Iban en Fueron zijn vormen van het werkwoord ir, om te gaan, dat een sterk onregelmatige vervoeging heeft.

Belén verwijst naar Bethlehem, een van de vele plaatsnamen die aanzienlijk verschillen in het Engels en het Spaans.

Alumbramiento kan verwijzen naar fysieke verlichting of de bevalling van een baby. Evenzo het idioom lieverd (letterlijk, licht geven) betekent "bevallen".

Primogénito is het equivalent van 'eerstgeborene'. Primo- is gerelateerd aan primero, het woord voor "eerste" en -genito komt van hetzelfde grondwoord als 'genetisch'.

EEN Pesebre is een kribbe.

Hoewel pastoor kan het equivalent zijn van 'voorganger', hier verwijst het naar een herder.

EEN rebaño is een kudde.

Hoewel Señor hier is het equivalent van "Lord", het wordt meestal gebruikt in het moderne Spaans als het equivalent van "Mr."

Se presentó is een voorbeeld van een reflexief werkwoordgebruik, dat vaker voorkomt in het Spaans dan in het Engels. Een letterlijke vertaling zou 'gepresenteerd zichzelf' zijn, hoewel het eenvoudiger zou kunnen worden vertaald als 'verscheen'.

Pueblo hier is een collectief zelfstandig naamwoord dat "mensen" betekent. Het is grammaticaal enkelvoud maar meervoud in betekenis.

De repenteis een idioom dat "onmiddellijk" betekent.

De prisa is een idioom dat 'haastig' betekent.

Al verle is een voorbeeld van gebruiken al met een infinitief. Hier het indirecte voornaamwoord le is gehecht aan de infinitief ver. al in dit type constructie wordt vaak vertaald als "op", dus al verle betekent "bij het zien van hem."

Meditándolas is een voorbeeld van het koppelen van een voornaam voornaamwoord, las, aan een gerund, Meditando. Merk op dat de toevoeging van het voornaamwoord de toevoeging van een orthografisch accent aan de derde lettergreep vereist.