Wat waterinsecten ons vertellen over de waterkwaliteit

Wat waterinsecten ons vertellen over de waterkwaliteit

De soorten insecten en andere ongewervelde dieren die in meren, rivieren of oceanen van de wereld leven, kunnen ons vertellen of die waterbron zeer hoge of zeer weinig waterverontreinigende stoffen bevat.

Er zijn een aantal manieren waarop de wetenschappelijke gemeenschap en milieuorganisaties de waterkwaliteit meten, zoals het meten van de temperatuur van het water, het testen van de pH en de helderheid van het water, het meten van het niveau van opgeloste zuurstof en het bepalen van de niveaus van voedingsstoffen en giftige stoffen stoffen.

Het lijkt erop dat het kijken naar het leven van insecten in het water de gemakkelijkste en misschien de meest kosteneffectieve methode is, vooral als de onderzoeker het verschil tussen de ene ongewervelde en de andere bij visueel onderzoek kan zien. Het kan de noodzaak voor frequente, kostbare chemische tests elimineren.

"Bioindicatoren, die een beetje als een kanarie in een koolmijn zijn, zijn levende organismen die de kwaliteit van hun omgeving aangeven door hun aanwezigheid of afwezigheid", aldus Hannah Foster, postdoctoraal onderzoeker in bacteriologie aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. "De belangrijkste reden om bio-indicatoren te gebruiken is dat chemische analyse van water slechts een momentopname biedt van de kwaliteit van een waterlichaam."

Het belang van monitoring van de waterkwaliteit

Negatieve veranderingen in de waterkwaliteit van één stroom kunnen invloed hebben op alle waterlichamen die het raakt. Wanneer de waterkwaliteit achteruitgaat, kunnen veranderingen in plant-, insecten- en visgemeenschappen optreden die de gehele voedselketen kunnen beïnvloeden.

Door monitoring van de waterkwaliteit kunnen gemeenschappen de gezondheid van hun stromen en rivieren in de loop van de tijd beoordelen. Nadat basisgegevens over de gezondheid van een stroom zijn verzameld, kan daaropvolgende monitoring helpen identificeren wanneer en waar vervuilingsincidenten optreden.

Bio-indicatoren gebruiken voor waterbemonstering

Een onderzoek naar bio-indicatoren of biologische waterkwaliteitsbewaking omvat het verzamelen van monsters van aquatische macroinvertebraten. Aquatische macro-ongewervelde dieren leven gedurende ten minste een deel van hun levenscyclus in water. Macroinvertebraten zijn organismen zonder ruggengraat, die zonder een microscoop zichtbaar zijn voor het oog. Aquatische macroinvertebraten leven op, onder en rond rotsen en sediment op de bodems van meren, rivieren en beken. Aquatische macroinvertebraten omvatten soorten insecten, wormen, slakken, mosselen, bloedzuigers en rivierkreeften.

Het bemonsteren van macro-invertebraten leven in een stroom bij het monitoren van de waterkwaliteit is bijvoorbeeld nuttig omdat deze organismen gemakkelijk te verzamelen en te identificeren zijn en de neiging hebben om in één gebied te blijven tenzij de omgevingscondities veranderen. Simpel gezegd, sommige macro-ongewervelden zijn zeer gevoelig voor vervuiling, terwijl anderen het verdragen. Bepaalde soorten macro-ongewervelden die goed gedijen in een waterlichaam, kunnen u vertellen of dat water schoon of vervuild is.

Zeer gevoelig voor vervuiling

Wanneer aangetroffen in grote aantallen, kunnen macro-ongewervelde dieren zoals volwassen riffle kevers en kieuwige slakken dienen als bio-indicatoren van goede waterkwaliteit. Deze wezens zijn meestal zeer gevoelig voor vervuiling. Deze organismen hebben de neiging om sterk opgeloste zuurstofniveaus te vereisen. Als deze organismen ooit overvloedig aanwezig waren, maar de daaropvolgende bemonstering een afname van het aantal laat zien, kan dit erop wijzen dat zich een incident met verontreiniging heeft voorgedaan. Andere organismen die zeer gevoelig zijn voor vervuiling zijn onder meer:

 • Mayflies (nimfen)
 • Caddisflies (larven)
 • Stoneflies (nimfen)
 • Water Pennies
 • Hellgrammites (dobsonfly larven)

Enigszins tolerant voor vervuiling

Als er een overvloed is aan een bepaald type macro-ongewervelde dieren, zoals kokkels, mosselen, rivierkreeftjes en zeugbugs, kan dit erop wijzen dat het water redelijk tot goed is. Andere macro-ongewervelden die enigszins tolerant zijn voor verontreinigende stoffen zijn onder meer:

 • Aldervliegen (larven)
 • Libellen en waterjuffers (nimfen)
 • Draaimolenkevers (larven)
 • Riffle Beetles (larven)
 • Visvliegen (larven)
 • Scuds

Vervuiling Tolerant

Bepaalde macro-ongewervelden, zoals bloedzuigers en waterwormen, gedijen in water van slechte kwaliteit. Een overvloed aan deze organismen suggereert dat de omgevingscondities in een waterlichaam zijn verslechterd. Sommige van deze ongewervelde dieren gebruiken "snorkels" om toegang te krijgen tot zuurstof aan het wateroppervlak en zijn minder afhankelijk van opgeloste zuurstof om te ademen. Andere vervuilingstolerante macro-ongewervelden zijn onder meer:

 • Zwarte Vliegen (larven)
 • Muggenvliegen (larven)
 • Geslagen Slakken

Bekijk de video: Van Maas tot kraan: mosselen waarschuwen voor slechte waterkwaliteit