Wetenschappelijke methode

Wetenschappelijke methode

De wetenschappelijke methode is een reeks stappen die door wetenschappelijke onderzoekers worden gevolgd om specifieke vragen over de natuurlijke wereld te beantwoorden. Het gaat om het doen van observaties, het formuleren van een hypothese en het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten. Wetenschappelijk onderzoek begint met een observatie, gevolgd door de formulering van een vraag over wat is waargenomen. De stappen van de wetenschappelijke methode zijn als volgt:

  • observatie
  • Vraag
  • Hypothese
  • Experiment
  • resultaten
  • Gevolgtrekking

Observatie

De eerste stap van de wetenschappelijke methode omvat het maken van een observatie over iets dat u interesseert. Dit is heel belangrijk als je een wetenschappelijk project doet, omdat je wilt dat je project gericht is op iets dat je aandacht vasthoudt. Je observatie kan van alles zijn, van plantenbeweging tot diergedrag, zolang het iets is waar je echt meer over wilt weten. Hier kom je op het idee voor je wetenschapsproject.

Vraag

Nadat je je observatie hebt gedaan, moet je een vraag formuleren over wat je hebt waargenomen. Je vraag moet uitwijzen wat je in je experiment probeert te ontdekken of te bereiken. Als je je vraag stelt, moet je zo specifiek mogelijk zijn, bijvoorbeeld als je een project met planten doet, wil je misschien weten hoe planten omgaan met microben. Uw vraag kan zijn: remmen plantenkruiden de groei van bacteriën?

Hypothese

De hypothese is een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijke proces. Een hypothese is een idee dat wordt voorgesteld als een verklaring voor een natuurlijke gebeurtenis, een bepaalde ervaring of een specifieke aandoening die kan worden getest door middel van definieerbare experimenten. Het vermeldt het doel van uw experiment, de gebruikte variabelen en de voorspelde uitkomst van uw experiment. Het is belangrijk op te merken dat een hypothese toetsbaar moet zijn. Dat betekent dat je via hypothese je hypothese moet kunnen testen. Je hypothese moet door je experiment worden ondersteund of vervalst. Een voorbeeld van een goede hypothese is: als er een verband is tussen het luisteren naar muziek en de hartslag, dan zal het luisteren naar muziek ervoor zorgen dat de hartslag in rust van een persoon stijgt of daalt.

Experiment

Nadat u een hypothese heeft ontwikkeld, moet u een experiment ontwerpen en uitvoeren dat deze test. U moet een procedure ontwikkelen die heel duidelijk aangeeft hoe u uw experiment wilt uitvoeren. Het is belangrijk dat u een gecontroleerde variabele of afhankelijke variabele in uw procedure opneemt en identificeert. Met besturingselementen kunnen we een enkele variabele in een experiment testen omdat ze ongewijzigd zijn. We kunnen vervolgens observaties en vergelijkingen maken tussen onze controles en onze onafhankelijke variabelen (dingen die veranderen in het experiment) om een ​​nauwkeurige conclusie te ontwikkelen.

Resultaten

In de resultaten rapporteert u wat er in het experiment is gebeurd. Dat omvat het detailleren van alle observaties en gegevens die tijdens uw experiment zijn gemaakt. De meeste mensen vinden het gemakkelijker om de gegevens te visualiseren door de informatie in kaart te brengen of in kaart te brengen.

Gevolgtrekking

De laatste stap van de wetenschappelijke methode is het ontwikkelen van een conclusie. Hier worden alle resultaten van het experiment geanalyseerd en wordt een bepaling over de hypothese bereikt. Heeft het experiment je hypothese ondersteund of afgewezen? Als je hypothese werd ondersteund, geweldig. Zo niet, herhaal het experiment of bedenk manieren om uw procedure te verbeteren.


Bekijk de video: The Scientific Method: Steps, Examples, Tips, and Exercise